Vedeli ste?

Elektrické zariadenia podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. sú vyhradenými zariadeniami. Práve preto prevádzkovateľ je povinný vykonávať v danom časovom intervale odborné prehliadky a skúšky (revízie) týchto zariadení.

Neriskujte zbytočne!

Cieľom odborných prehliadok a skúšok je predovšetkým odhaliť skryté závady elektrických zariadení, ktoré tvoria potenciálne hrozby pre Vaše zdravie a majetok.

Nerobte si starosti!

Naša firma Vám zabezpečí komplexné riešenie v oblasti elektroinštalácie, automatizácie, odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrických zariadení. Ďalej poskytujeme aj služby projektovania a konštruovania elektrických zariadení.

Prečo platiť dvakrát?

Neplaťte dvakrát! Náš revízny technik na mieste odstráni malé a stredne veľké závady. Ušetríte tak čas na riešenie opráv, a náklady na opätovné prehliadky a skúšky elektrických zariadení.

Produkty:
Partneri: